Ekspozeo

EKSPOZEO to wyposażony w wiele funkcjonalności system, który pomoże muzeom i innym instytucjom kultury zaplanować, stworzyć i użytkować dowolnie duże ekspozycje (zarówno stałe, jak i czasowe) – poczynając od wstępnej koncepcji, poprzez wszystkie prace związane z prowadzeniem kwerend, pozyskiwaniem eksponatów, kontrolowaniem praw autorskich, przygotowaniem i modyfikacją scenariusza i aranżacji, przez określanie i monitorowane punktów krytycznych i ryzyk, budżetowanie, działania edukacyjne i PR.

System tworzony jest we współpracy z muzealnikami i konsultantami – specjalistami ds. tworzenia wystaw, co pozwala programistom szybko wdrażać zgłaszane przez nich pomysły i wnioski. Dzięki temu będzie on z jednej strony użyteczny, a z drugiej prosty i intuicyjny w obsłudze.

Oprogramowanie ma charakter uniwersalny i będzie przydatne nie tylko w muzealnictwie (wystawy narracyjne, odtwórcze), ale też w branżach eventowych i wystawienniczych (pokazy, targi i galerie).

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu – 615 046 zł, wysokość dofinansowania – 444 903,55 zł.

fundusze unijne