Libreo

LIBREO to system przeznaczony dla bibliotek, muzeów, stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji firm posiadających zbiory biblioteczne, a także dla osób prywatnych – bibliofilów.

LIBREO pozwala na:

  • wprowadzanie opisów bibliograficznych (m.in. przez automatyczne połączenie z Biblioteką Narodową oraz obsługę plików mrc - dzięki zastosowaniu standardu MARC 21)
  • ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych (poprzez wpisy do ksiąg inwentarzowych i rejestrów wpływów/ubytków),
  • uproszczone wprowadzanie danych (poprzez import danych z innych systemów czy arkuszy),
  • zarządzanie zasobami bibliotecznymi,
  • podgląd miejsc przechowywania zbiorów,
  • tworzenie kolekcji bibliotecznych,
  • obsługę użytkowników biblioteki (wypożyczenia),
  • skontra (inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych).

Tak jak wszystkie systemy stworzone przez fpsystem, LIBREO jest na bieżąco rozwijane i aktualizowane w ramach dostosowania do obowiązujących standardów bibliotecznych a także trendów informatycznych i indywidualnych potrzeb klientów.