Muzeo Multi

Muzeo Multi jest systemem do zarządzania instytucjami kultury, przeznaczonym do użytkowania przez dwie i więcej instytucji wspólnie.

Zawiera wszystkie funkcjonalności systemu Muzeo a dodatkowo kolektor pozwalający na wspólne tworzenie prezentacji np. zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, wydarzeń, w tym wspólnych wystaw wirtualnych.

System umożliwia współpracę muzeów z użytkownikami polsko i niemieckojęzycznymi, w przygotowaniu jest dodatkowo panel dla użytkowników anglojęzycznych.

Muzeo Multi jest idealnym narzędziem pracy dla muzeów partnerskich, jak również do budowania sieci muzeów współpracujących ze sobą w różnorodnym, nie tylko wirtualnym zakresie. Zakres uprawnień do wglądu i edycji danych jest ustalany indywidualnie, zgodnie z potrzebami i wymaganiami użytkowników.