Archivus

Archivus to system przeznaczony dla archiwów, muzeów, bibliotek, uczelni, urzędów, jednostek IPN, przychodni lekarskich oraz innych instytucji i firm prowadzących zakładowe archiwa własne, usługi archiwistyczne dla podmiotów zewnętrznych a także stowarzyszeń, fundacji i osób prywatnych prowadzących archiwa społeczne i zajmujących się archiwizowaniem dokumentów, fotografii, dokumentacji audio i video i wszelkich zasobów cyfrowych.

Archivus pozwala nie tylko na ewidencjonowanie zasobów, ale i magazynowanie zebranych zasobów cyfrowych. Wydajne repozytorium cyfrowe pozwala na gromadzenie plików o dużej rozdzielczości, aktualnie możliwe jest archiwizowanie plików wielkości do 8 GB.

Jako dodatkowe funkcjonalności, które mogą być przydatne polecamy:

  • dziennik korespondencji i obieg dokumentów,
  • harmonogramy zajętości pracowników i sal,
  • zarządzanie terminami, monitoring terminów,
  • zarzadzanie bazą kontaktów i kontrahentów,
  • ewidencja i zarządzanie zasobami (obiekty i sprzęt itp.),
  • monitoring warunków klimatycznych w pomieszczeniach,
  • fakturowanie, sprzedaż i zakupy.

Archivus może być zintegrowane z programem dla bibliotek i muzeów, wówczas funkcjonuje jako jeden kompleksowy system. Tak jak wszystkie systemy tworzone przez fpsystem, Archivus jest na bieżąco rozwijane i aktualizowane w ramach dostosowywania do aktualnych trendów informatycznych i indywidualnych potrzeb każdego klienta.